اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری توانایی ادامه دادن

محمدرضا مقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت :تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم تعادل  و یامنفی سازی هیجانات انسان است . آنگاه روشن میشود که تنظیم هیجان در تاب آوری روانشناختی از چه

آخرین اخبار

Translate »