ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌ داوطلبانه

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌های داوطلبانه

پنجم دسامبرمراسمی تحت عنوان “روز جهانی داوطلب برگزار میگردد.برپایی این مراسم بر اساس قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ صورت میگیرد  که پس از آن همه ساله دولت با همکاری جامعه مدنی دربرپایی این مراسم بین المللی برنامه هایی اجرا می نمایند که هدف اصلی آن ترویح و تسهیل فعالیت های داوطلبانه است .خانه تاب آوری ، مرجع و رسانه فارسی زبان تاب آوری این روز ومناسبت جهانی را گرامی میدارد .

ترغیب و تسهیل وگرامیداشت فعالیت های داوطلبانه بخصوص در زمینه فقر، توانمندسازی زنان ، ایدز و محیط زیست ، بهداشت وآموزش همیشه مد نظر و از موضوعات مورد علاقه جمعیت داوطلبان فعال در زمینه توسعه اقتصادی /اجتماعی بوده است