سارا تروبرویج (Sara Truebridge )

saratruebridge

سارا تروبرویج دارای مدرک دکتری در تعلیم و تربیت و نویسنده کتاب ( تاب آوری با باورها آغاز میشود) با است .

وی متخصص و نامی شناخته شده در عرصه تاب آوری و عضو انجمن تحقیقات و مطالعات آموزشی ایالات متحده امریکا ست .وی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی بعنوان دستیارو همکارخانم بونی بنارد بوده است . سارا تروبرویج عضو انجمن ملی تحقیقات آموزشی امریکا و برنده جوایز متعددی در سطوح مختلف ملی است . نکته جالب توجه در مورد ایشان علاقه و اعتقاد به مساله نگرش و اثر بخشی آن بر موضوع تاب آوری است که از قضا عنوان رساله پژوهشی ایشان در مقطع دکتری نیز بوده است . ایشان دارای تشویقات وجوایز متعدد ملی و دانشگاهی است.

به قلم مشترک سارا تروبروبریج و بونی بنارد اثر قابل ذکری نیز درحوزه مددکاری و رفاه اجتماعی با تمرکزبه چشم اندازهای موفقیت ، بهزیستی و ارتقاء کیفی زندگی منتشر شده است . پیش از این سارا تروبرویج در حوزه آموزش ومسایل زنان ، مشاوره تربیتی برای ساخت فیلم های مستند و برگزاری وبینارهای متعدد در فضای مجازی رادر کارنامه خود داشته است.

 جالب توجه اینکه کتاب تاب آوری با باورها آغاز میشود توسط خانمها لیلا وطن پرست ، مریم شهری و آقای حسن صادقی ترجمه و توسط نشر ورای دانش منتشر ودراختیار علاقه مندان قرار گرفته است .

2

تاب آوری با باورها آغاز میشود

iran resilience

کتاب ( تاب آوری با باورها آغاز میشود) با ترجمه خانمها لیلاوطن پرست ، مریم شهری و آقای حسن صادفی  توسط انتشارات ورای دانش چاپ ودراختیارعلاقه مندان قرار گرفته است ، در پیش گفتار این کتاب آمده است :

«ما به عنوان والدین، معلمان، اعضای جامعه و سیاست گذاران، چطور می توانیم رشد سالم و یادگیری موفقیت آمیز در افراد جوان جامعه مان را ارتقا دهیم؟» در سال ۱۹۸۶ یک پژوهش در مورد تاب آوری روی افراد جوان انجام شد. این امر سبب شد که چندین پژوهش طولی روی کودکانی که در محیط های با احتمال خطر بالا زندگی می کردند انجام شده و تا بزرگسالی بررسی شوند. یکی از یافته های جالب این پژوهش ها این بود که کودکانی که در خانواده هایی با سابقه سوءاستفاده، الکلیسم، بیماری های روانی و خشونت خانوادگی زندگی می کردند، و نیز آن هایی که در محله های فقیر و مناطق جنگ زده بودند، می توانستند در آینده زندگی موفقیت آمیز و معناداری داشته باشند. تحلیل دقیق این پژوهش ها نشان داد که سه عامل می تواند در به موفقیت رسیدن آینده این کودکان نقش داشته باشد. این سه عامل محافظ عبارت بودند از: روابط حمایتی و مراقبتی، پیامهایی با انتظار بالا، و فرصت هایی برای مشارکت و همیاری معنادار.
کتاب «تاب آوری با باورها آغاز می شود»:

تکیه بر نقاط قوت مدرسه برای به موفقیت رسیدن در مدارس بر این تمرکز دارد که چطور می توان این باورها را در مدارس و کلاس های درس ایجاد کنیم. سارا (مولف کتاب) به روشنی سازه ای را شرح می دهد که به رشد پیش-حرفه ای و حرفه ای که طی آن فرد می تواند ثبات خود را در بلندمدت حفظ کند، ختم می شود. این کتاب بر اساس باور حقیقی سارا در این مورد است که معلمان، متخصیین، پژوهشگران و تسهیل گران عامل کلیدی در سازه تاب آوری هستند. وی همچنین عقیده دارد بسیاری از معلمان قلباً و منطقاً می دانند که چطور باید تاب آوری یک دانش آموز را نشانه گرفت؛ این معلمان نیز سعی می کنند محیطی در کلاس ایجاد کنند که این سه عامل (روابط حمایتی و مراقبتی، پیامهایی با انتظار بالا، و فرصت هایی برای مشارکت و همیاری معنادار) را داشته باشد.

این کتاب منبع معتبری برای کار خوب این معلمان خواهد بود و به آن ها کمک می کند تا این راه را ادامه دهند.