مرور برچسب

آموزش تاب آوری

منابع امید موضوع مدرسه تاب آوری در این هفته بود

امیدنوعی اسناد و نگرش یا روشی برای اندیشه کردن است که در ابعاد مختلف زندگی پدیدار میگردد.مطالعات داخلی و خارجی در زمینه روانشناسی مثبت و همچنین سایکوآنکولوژی نشان داده است منابع امید ممکن است در مواجهه با بیماریهای سخت درمان تقلیل یابد.

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر ( متن کامل و راهنمای استفاده )

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر شامل مؤلفه­ های هیجانی، مؤلفه­ های اجتماعی و مؤلفه­ های شناختی است بسته آموزشی تاب­ آوری در حالت ایده ­آل برای نوجوانان مناسب است. این آموزش شامل 10 جلسه است و مدت زمان هر جلسه تقریباً یک ساعت است.

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب آوری اجتماعی شهروندان

تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است. افزایش توانایی های فردی، تاب اوری فردی و به دنبال آن تاب آوری اجتماعی را…

آموزش تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری یک اقدام ساختارمند آموزشی است که بصورت ویژه برای تقویت تاب آوری برنامه ریزی شده است هدف آموزش تاب آوری این است که ضمن تقویت قدرت تحلیل و برخورد سیستماتیک ما را به شیوه ای از نگرش برساند که در پذیرش و عبور موفقیت آمیز از چالش…

آموزش تاب آوری برای شرایط و هنجارهای نوین

آموزش تاب آوری و توانایی تسهیلگری و تدریس آن  این پیام را دارد که در حقیقت تاب آوری مهارت است و مثل همه مهارت ها آموختنی است هرچه بیشتر تمرین تاب آوری کنید ورزیده تر میشوید  تاب آوری در تغییرات و پذیرش و انطباق با شرایط جدید و هنجارهای نوین…

افزایش تاب‌آوری کودکان

تاب آوری به‌طور مستقیم با میزان موفقیت و پیشرفت افراد در ارتباط است و این مهارت را در کودکی می‌توان به‌خوبی ایجاد و تقویت نمود.تاب آوری برای کودکان به این معنا نیست که با هر شرایطی به‌سرعت سازگار شوند یا اجازه بدهند دیگران برای آن‌ها تصمیم…

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت بهزیستی تهران برگزارشد

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت بهزیستی تهران برگزارشدالهام سادات آخشیجان مدرس این دوره به بیان اهمیت آموزش فواید تاب آوری و مولفه های آن پرداخت و افزود: تاب آوری مفهومی روانشناختی است که توضیح می دهد افراد چگونه با موقعیت های غیر منتظره کنار…

آموزش تاب آوری توانمندی انسان را افزایش می دهد

آموزش تاب آوری میتواند توانمندی انسان را افزایش دهد شقایق هاشمی شکفته مترجم کتاب هنر برای تاب آوری در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت تاب‌آوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن با…