مرور برچسب

انتشارات روان

سخت‌رویی: بهره‌گیری از شرایط استرس‌زا در جهت رشد تاب‌آوری

سخت‌رویی : بهره‌گیری از شرایط استرس‌زا در جهت رشد تاب‌آوری تالیف سالواتور مدی با ترجمه حمیده السادات سیاهپوشها  در ۱۳۶ صفحه توسط انتشارات روان چاپ و دراختیار علاقه مندان قرار گرفت. این کتاب درساختاری مشتمل بر ده فصل: اهمیت تاب…