مرور برچسب

تاب آوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی و سرمایه اجتماعی

به طور کلی بحث تاب آوری اجتماعی در رابطه با سرمایه اجتماعی در قالب متغیرهایی همچون توانایی و مهارت، همبستگی اجتماعی، میزان روابط اجتماعی و ارتباطات افراد با یکدیگر، عمل جمعی و همکاری گروه ها مانند اینکه احساس دوست و اعتماد به همسایگان،…

کارگاه تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری بر چهار حوزه شامل تاب آوری عاطفی، شناختی و ذهنی، جسمی و معنوی تمرکز دارد .کارگاه آموزش تاب آوری موضوع تاب آوری فیزیکی ( جسمانی) و یا تاب آوری اجتماعی را موضوع کار خود بداند.

مفهوم تاب آوری اجتماعی چیست؟

مفهوم تاب آوری اجتماعی به سرعت تکامل و گسترش یافته است، اما کماکان بین سازگاری و تحول ، از مرزهایی روشن و  قابل شناسایی برخوردار است در نتیجه، تاب‌آوری به یک مفهوم رایج برای تحلیل تأثیر انواع نیروها بر جوامع تبدیل شده است.

پایداری سلامت اجتماعی

خبرگزاری شبستان: مدیریت عوامل ریسک و تهدیدات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، فقر مزمن، بیماریهای سخت درمان و بی درمان، بلایا و تصادفات؛ در واقع چیزی جدای از تاب آوری و پایداری اجتماعی نیست. از آنجا

رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری اجتماعی زنان آسیب دیده از سیل

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با تاب‌آوری اجتماعی زنـان آسیب دیده از سیل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان شهری و روستایی بالای 15 سالِ آسیب دیده از سیل سال 1399 در شهرستان دلگان بود که تعداد آن‌ها

تاب آوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی به معنای توانایی اجتماع برای مقاومت در شرایط نامطلوب و دشوار و بهبود آن با بهره گرفتن از منابع موجود مانند انرژی، روابط، اقتصاد، حمل و نقل و غیره است.

تاب آوری اجتماعی ، زنان اعتیاد

کارگاه تاب آوری اجتماعی و اعتیاد زنان برای کنشگران و فعالان عرصه زنان و خانواده و همچنین سزمانهای مردم نهادی که در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد فعالیت دارند به همت معاونت زان و خانواده ریاست جمهوری با تدریس دکتر محمدرضا مقدسی برگزارشد .