مرور برچسب

تاب آوری جنسی

تاب آوری جنسی

تاب آوری جنسی توانایی حفظ کیفیت رابطه جنسی و رضایت مندی را علی رغم وجود چالش های متنوع و متعدد و گاه در بیماریهای سخت درمان و مواردی از این دست را بررسی میکند نوعی از تاب آوری که در زناشویی و روابط زوجین مورد توجه قرار می گیرد، تاب آوری…

تاب آوری کودکان در بحران ویروس کرونا (قسمت دوم)

تاب آوری کودکان در بحران ویروس کروناتاب آوری کودکان در بحران ویروس کرونا دکتر محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب آوری) به دنبال آنچه که در یادداشت قبلی تاب آوری کودکان منتشر شد،  اکنون و از زاویه ای دیگر  نگاهی خواهیم  داشت به اینکه…