مرور برچسب

تاب آوری روانی

آنچه تو را نکُشد، قوی‌ترت نمی‌کند

مطالعات جدید نشان داده‌اند که این اظهارِ واضح و مبرهن در واقع حقیقت ندارد و آنچه تو را نکُشد، قوی‌ترت می‌کند اشتباه است بر اساس دیدگاه محققان، «تجارب استرس‌زای پیشین» در مقابل «تر‌وماهای آینده» باعث ایجاد انعطاف‌پذیری نمی‌شوند.

تأثیر یوگای خنده بر تاب آوری و امید به زندگی

تمرین هـای یوگای خنده یک درمان منحصر به فرد با تمرکز بـر خندۀ شبیه سازی شده و تنفس عمیق است که با راه های مختلفی می تواند از طریق خندیدن، انرژی ذخیره شده ناشی از شرایط مختلف مثل بحران کرونا و حوادث ناگوار زندگی را از ذهن فرد تخلیه کند و…

تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد

عملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای معمول ورزشی قرار می گیرد و ناتوانی در مقابله موثر با این استرس، برای عملکرد و رضایت شخصی ورزشکار زیان بخش است . لذا هدف از این مطالعه، مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در…

تاب آوری معلمان استثنایی

نتایج نشان داد که تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی نقش واسطه‌ای دارد. ذهن آگاهی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با نقش واسطه‌گری تاب‌آوری خودکارآمدی خلاق را در معلمان مدارس استثنایی…

تاب آوری چارچوبی برای کوچینگ

کوچینگ کمک به افراد برای توسعه توانایی مقابله با استرس، ناملایمات و تغییرات مثبت است مایکل نینان، با تمرکز بر باورها، هیجان ها و رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تاب آوری می شود، راهنمای عملی بسیار خوبی برای مشاوران فراهم کرده است.

آموزش تاب آوری کلید موفقیت است

آموزش تاب آوری کلید موفقیت است تمرین تاب آوری کلید موفقیت است تمرین تاب آوری ممکن است تاب آوری ویژگی مهمی از بسترآموزشی و خانوادگی هر انسان است تاب آوری آموختنی است تمرین تاب آوری کلید موفقیت است

آموزش تاب آوری توانمندی انسان را افزایش می دهد

آموزش تاب آوری میتواند توانمندی انسان را افزایش دهد شقایق هاشمی شکفته مترجم کتاب هنر برای تاب آوری در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت تاب‌آوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن با…

تاب آوری روانی و سخت رویی روانشناختی

تاب آوری روانی میتواند به عنوان «توانایی بهبودی از یک موقعیت نامطلوب» تعریف شود اما سخت رویی روانشناختی  یکی از عوامل شخصیتی مهم است که در چگونگی مقابله شخص با فشار روانی تاثیر دارد.تاب‌آوری روانی (resilience) و سخت رویی روانشاختی…