مرور برچسب

تاب آوری زنان

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد موضوع اصلی این پژوهش است که بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری و ذهن ­آگاهی در رابطه بین رویدادهای استرس‌زا و پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد پرداخته است .

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان

به نظر میرسد مادران مجردی که فرزندانی سالم و موفق تربیت کرده اند کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار موضوع اصلی تحقیق بوده است

تاب آوری در زنان وابسته به مواد

زنان در حال بهبودی اغلب به طیف وسیعی از خدمات حمایتی، از جمله کمک های روانشناختی، ترمیم روابط، کار آفرینی و آموزش های شغلی، پوشش های حمایتی یا بیمه و همراهی با گروه‌های حمایتی همتا نیاز دارند.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان

آموزش مهارت‌های مدیریت استرس باعث افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان شده است کیفیت زندگی زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نگرانی های مالی، ادراکات محل کار، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و توانمندسازی قرار دارد.

افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی

 افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بموجب یک برنامه آموزشی طرحواره درمانی موضوع اصلی این مقاله است این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود

تاب آوری زنان و افکار دخترانه

تاب آوری زنان و افکار دخترانه از چه میگوید ؟ این افکار می گوید که اگر ما دخترهای خوبی باشیم و آنچه را باید انجام دهیم و آنطور که باید احساس کنیم، آن وقت از ما مراقبت می شود و زندگی بر اساس میل ما پیش می رود.

تاب آوری زنان آزار دیده از خشونت خانگی

خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است.

تاب آوری زنان یک برنامه و شش راهکار

زن موفق مهارت تاب آوری را در خود افزایش داده‌است زنان موفق می‌توانند در شرایط سخت، دوام بیاورند، مبارزه کنند و با شرایط جدید سازگار شوند زنان در محیط کار با چالش‌ها و مشکلات بیشتری نسبت به مردان روبرو هستند. ابعادی از این قابلیت را می‌توان…