مرور برچسب

تاب آوری زنان

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیراست: زنان روستایی نقشی اساسی در کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، تاب آوری اقلیمی، و مدیریت زمین و منابع طبیعی آن ایفا می کنند. اما بسیاری از زنان روستایی از تبعیض، نژادپرستی نظام مند و فقر ساختاری…

نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی

نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل مقدمه: رابطه بین تاب آوری و فرسودگی زناشویی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سازوکارهای که تاب آوری از طریق آنها بر فرسودگی زناشویی…

تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری و تاب آوری

تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان کارکنان بیمارستان در مقایسه با کارکنان بسیاری از سازمان های دیگر و کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد با استرس ها و تنش های بیشتری مواجه…

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر باورهای وسواسی و تاب‌آوری زنان

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر باورهای وسواسی و تاب‌آوری زنان پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش معنادرمانی گروهی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب‌آوری در زنان انجام شد. روش‌بررسی: این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و…