مرور برچسب

تاب آوری سالمندان

ارکان سه گانه تاب آوری سالمندان کدام است ؟

در تاب آوری سالمندان سه موضوع از اهمیت برخودار هستند نخست اینکه تاب آوری را چگونه تعریف کنیم دوم اینکه شناسایی دقیقی از عوامل ایچادکننده تنش و استرس داشته باشیم و نکته پایانی انکه پاسخ و واکنش برای توسعه تاب آوری انتخاب و اجرا نماییم .

اهمیت تاب آوری سالمندان

تاب آوری فقط توانایی نجات یافتن از یک تجربه سخت نیست, بلکه می تواند به صورت قابلیت سازگاری و کنار آمدن با شرایط باشد گروههای سالمندی می توانند محیطی غنی سرشار از فرصت های خوب برای ایجاد دوستی های جدید, تمرین و تمرکز بر سلامتی عمومی را فراهم…

تاب آوری و پیری سالم

افزایش تاب آوری روانی می تواند از نظر اهمیت با کاهش ناتوانی جسمی, از نظر تضمین پیری موفق قابل مقایسه باشد قالب تاب آوری, که با استفاده از ماتریس تاب آوری ایجاد می شود, می تواند به روانپزشکان کمک کند تا بیماران را قبل از اختلال و در طول…

مقایسه نقش امید و تاب آوری در زندگی سالمندان

بین تاب­ آوری و امیدواری با رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود داردچالش­های فراروی سالمندان که گاهی به عدم انطباق مثبت و سازگاری با این حوادث و همچنین احساس ناتوانی در مقابل شرایط و موقعیت­ها منجر می‌شود،

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان

گردآورندگان: طاهره دریابر، کارشناس فرهنگی دانشکده بهداشت و کارشناسی ارشد سلامت سالمندی مهسا یاراللهی، کارشناس ارشد سلامت سالمندی  امروزه سلامتی متفاوت از آنچه در گذشته معمول بود، تعریف می­شود. اخیرا در مدل سلامتی همه جانبه که توسط…

تاب آوری و سالمندی

تاب آوری و سالمندی عفت حیدری ( عضوارشد کارگروه مترجمین خانه تاب آوری ) تا بحال به پاسخ نهایی و قاطع این پرسش که بهترین دوران زندگی کدامست فکر کرده اید ؟ با یحال به این فکر کرده اید حد بهینه و اعلای تاب اوری در کدام دوره زندگی محقق…

حمایت خانه تاب آوری از پویش آوای همدلی سالمندان

حمایت خانه تاب آوری از پویش آوای همدلی سالمندان ریاست محترم انجمن سالمندان ایران جناب آقای دکتر احمد دلبری با احترام و ادب عطف به فراخوان عمومی آن انجمن بدینوسیله مراتب حمایت وهمراهی خانه تاب اوری با پویش ( آوای همدلی سالمندان ) اعلام…

رابطه بین خوش بینی و نشاط ذهنی با تاب آوری درسالمندان

رابطه بین خوش بینی و نشاط ذهنی با نقش واسطه ای تاب آوری درسالمندان با توجه به افزایش جمعیت سالمندان توجه به سلامت روان آنها حائز اهمیت می باشد. در نتیجه اولین گام در دستیابی به جامعه سالمندی سالم و فعال، شناخت وضعیت سالمندان در ابعاد…