مرور برچسب

تاب آوری هدفمند

کتاب تاب آوری هدفمند

کتاب تاب آوری هدفمند برای دانشجویان رشتۀ مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی دروس «مدیریت تحول سازمانی»، «سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها» ترجمه شده است