مرور برچسب

تاب آوری و اعتیاد

جلسه توجیهی تاب آوری خانواده و اعتیاد برگزار شد

عوامل محافظت کننده در برابر اعتیاد آنهایی هستند که بطور معنادار و مستقیم از ابتلا و گرفتاری کودکان و نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد حفاظت میکنند یا اینکه از شدت و تاثیر عوامل تهدید کننده سلامت روانی و اجتماعی آنان میکاهند.

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان معتاد

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر این دوره تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با…

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری

ذهن آگاهی و تاب آوری به طور تنگاتنگی در هم تنیده شده اند روشهای مختلف ذهن آگاهی به توسعه تاب آوری کمک می کند هدف این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن ­آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول می­باشد.

کارگاه تاب آوری خانواده

کارگاه تاب آوری خانواده کارگاه سه روزه تاب آوری روانشناختی با همراهی انجمن ازدواج و خانواده کشور ، مرکز روانشناسی سلامت  ودفترمهرورجاوند کارگاه سه روزه تاب آوری از۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه در تهران با تاکید بر تحکیم مبانی خانواده و چرخه تاب…

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری و سلامت عمومی

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی خانواده های معتادان شهر تهران هدف از این پژوهش،  بررسی تاثیر اینگونه آموزشها بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری۱ و سلامت عمومی در خانواده های معتادان شهر تهران بود . در…

رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان

محققان تاب آوری و آسیب پذیری را در دو قطب متضاد یک پیوستار می دانند. آسیب پذیری به افزایش احتمال پیامدهای منفی در برابر خطرات اطلاق می شود.تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد.

تاب آوری و اعتیاد

اعتياد بيان کننده يک حالت پاتولوژيک از يادگيری و حافظه است(malenka2007). اگر چه اين با تعاريف متداول از اعتياد در ظاهر تفاوتهايی دارد اما تاکيد وتوجه خاصی به اين مساله ميدهد که  مطالعه اعتياد نميتواند دور از مطالعات روانشناسی يادگيری…