مرور برچسب

تاب آوری و ذهن آگاهی

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد موضوع اصلی این پژوهش است که بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری و ذهن ­آگاهی در رابطه بین رویدادهای استرس‌زا و پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد پرداخته است .

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان

به نظر میرسد مادران مجردی که فرزندانی سالم و موفق تربیت کرده اند کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار موضوع اصلی تحقیق بوده است

تاب آوری معلمان استثنایی

نتایج نشان داد که تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی نقش واسطه‌ای دارد. ذهن آگاهی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با نقش واسطه‌گری تاب‌آوری خودکارآمدی خلاق را در معلمان مدارس استثنایی…

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری

ذهن آگاهی و تاب آوری به طور تنگاتنگی در هم تنیده شده اند روشهای مختلف ذهن آگاهی به توسعه تاب آوری کمک می کند هدف این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن ­آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول می­باشد.

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد بهنجار امروزه وابستگی به مواد، یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می‌رود. افراد زیادی در طول زندگی خود از اختلالات حاصل از مصرف مواد، رنج…