مرور برچسب

تاب آوری و شخصیت

پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی

پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به شغل و شیوه­ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می­دهد، مشخص می­کند. تحقیق حاضر به منظور پیش­بینی عملکرد شغلی و تاب­ آوری بر اساس ویژگیهای…