مرور برچسب

تاب آوری پیام نور

کارگاه تاب آوری کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر

کارگاه تاب آوری کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر کارگاه مهارت تاب آوری ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر در گناوه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مدرس و پژوهشگر خانه تاب آوری، تاب آوری را ظرفیت بازگشتن…