مرور برچسب

تاب آوری کم شنوایان

تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب آوری و تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی انجام شد. این پژوهش، یک مطالعۀ‌ شبه‌آزمایشی از نوع مورد منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و…

تاب آوری و پیشرفت تحصیلی

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی از این قرار است که تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و با افزایش میزان تاب آوری، میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد.