مرور برچسب

تاب آوری

تعریف تاب آوری چیست ؟

تاب آوری برگشت پذیری نیست تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری انقلاب خرد ورزی است که خط تولید آن مدیریت است تاب آوری دارایی نیست تاب آوری رویکردی تقلیل گرا نیست تاب آوری بمعنای خوگیری با عامل مزاحم نیست تاب آوری بمعنای تن دادن به ذلت و…

سنجش و تقویت تاب آوری کودکان آسیب پذیر

مفهوم تاب آوری در کودکان به ظرفیت یک سیستم برای انطباق موفقیت آمیز با چالش هایی اشاره دارد که عملکرد، بقا یا توسعه آینده سیستم را تهدید می کند.تاب آوری در کودکان را می توان از طریق عوامل مختلفی تقویت کرد که به طور کلی به عوامل درونی و…

تاب آوری خانواده

پاسخ مثبت خانواده را به مشکلات تاب‌آوری خانواده می‌گویند تاب‌آوری خانواده ارکان، ابعاد، منابع و موانع خانواده در مواجه با مشکلات را مورد مطالعه قرار می‌دهد

تاب آوری کودکان،راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

راهکارهای متفاوتی برای برای ارتقاء تاب آوری در کودکان وجود دارد که یکی از آنها ادبیات کودکان است در این کتاب نقاط قوت شخصی (مهارت های مقابله ای) مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از نمونه شخصیت ها و کارهای آنها در طیف گسترده ای از داستان…

کوچینگ شناختی رفتاری

این کتاب را می‌توان خواهرخوانده CBT (درمان رفتاری-شناختی) نامید. این کتاب، «کوچینگ» را در روانشناسی با زیربنای نظری معرفی می‌کند؛ چیزی که پیش از این بی‌سابقه بوده است.

تاب آوری محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است روانشناسی محیط‌زیست در طبقه بندی روان‌شناسی محیطی (Environmental psychology) قرار میگیرد.

تاب‌آوری به معنی نبود آسیب نیست

تاب‌آوری به معنی نبود آسیب نیست ،گاهی شرایط سخت و بسیار دردناک، استرس‌آور است تاب‌آوری، کارکرد افراد در بهترین سطح ممکن در هر موقعیت و شرایط خاص است.تاب آوری می تواند رشد کند و گسترش یابد و بدنبال آن شادی و خوش بینی و حس کنجکاوی افزایش می…