مرور برچسب

تاب اوری دختران

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای

مدیر و موسس خانه تاب آوری دکتر محمدرضا مقدسی سواد رسانه ای و تاب آوری دختران را مورد تاکید قرار داد . توجه به تاب آوری و سواد رسانه ای دختران در شبکه های اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است نگاهی به ادبیات تحقیق نشان میدهد که دختران در…

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز بر اضطراب

برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی  تاب‌آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب ۴۵ نفر از دانش‌آموزان دختر ۱۴-۱۳ سال پایه هفتم در شهر اهواز صورت گرفته…

مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

مقالات تاب آوری( قسمت دوم ) بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد. با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان تاب آوری و…