مرور برچسب

تاب اوری در مدرسه

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند روابط اجتماعی بهترین پیش بینی کننده شادکامی است و مدارس فراهم کننده مهمترین فرصت تعامل اجتماعی برای کودکان و نوجوانان با گروه همسال و غیر همسال هستند روابطی که میتواند بسیار در…

مدرسه تاب آور

مدرسه تاب آور مدارس تاب آور در دنیا به رشد خلاقیت و مدیریت استرس در کودکان کمک می کنند نویسنده: دکتر لیلا افضلی متخصص تاب آوری و پسا دکتری روانشناسی تربیتی بشر امروز در یک دوره پیچیده زندگی می کند، یکی از مشخصات این دوره…