مرور برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی سردشت

تحلیل جامعه شناختی مساله خودکشی در سردشت

در این نشست که دکتر احمد بخارایی (مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی)، دکتر اردشیر بهرامی (نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» و پژوهشگر مسائل اجتماعی)،…