مرور برچسب

دکتر آن ماستن

دکتر آن اس. مستن(Ann S. Masten)

دکتر آن اس. مستن(Ann S. Masten) خانم دکتر آن اس. مستن از بزرگان ونام آوران تاب آوری وچهره ای شناخته شده دراین عرصه به شمار می آید ، ایشان استاد برجسته و مدرس کرسی (اروینگ ب. هریس ) در حوزه ی رشد کودک در مؤسسه ی رشد کودک دانشگاه مینسوتا…