مرور برچسب

دکتر مریم زینالی

نقش تاب آوری در پدافند غیر عامل

تاب آوری را با عملکرد شایسته یکسان ندانید. تاب آوری چیزی بیش از “گذراندن” یا کنار آمدن با یک موقعیت چالش برانگیز است تاب آوری به‌طور طبیعی در نهاد آدم‌ها وجود دارد. البته این مهارت بهبودپذیر است و می‌توان آن را تقویت کرد.