مرور برچسب

سرمایه شناختی

افزایش تاب آوری اجتماعی با استفاده از علوم شناختی

افزایش تاب آوری اجتماعی با استفاده از علوم شناختی دبیرستاد توسعه علوم شناختی ورود فناوری‌های علوم شناختی به جامعه و استفاده آحاد مردم از این فناوری‌ها را مهمترین برنامه پنج سال دوم فعالیت این ستاد برشمرد. به گزارش روابط عمومی خانه…