مرور برچسب

مدرسه تاب آور

مدرسه تاب آور

مدرسه تاب آور به قلم دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری مشارکت اجتماعی از طریق تعدد وتنوع ذخایر رفتاری موجب توسعه و تقویت ” تاب آوری ” است. مشارکت و حمایت های اجتماعی هم چنین میتواند به اصلاح طرحواره های رفتاری کمک کند.…