مرور برچسب

موفقیت و تاب آوری

تاب آوری و طرز فکر برنده چگونه توصیف میشوند ؟

ترکیبی از طرز فکر برنده و تاب آوری به افراد این امکان را می‌دهد تا با چالش‌ها به طور مثبت روبرو شوند، شکست‌ها را به عنوان فرصت‌های یادگیری ببینند، و حتی در شرایط سخت، احساس قدرت ،خودباوری و عزم را حفظ کنند