مرور برچسب

چک فهرست تاب آوری

تاب آوری و تحول مثبت

سال جدید به‌عنوان یک نقطه عطف در تقویم، فرصتی طلایی برای ایجادِ تغییراتِ مثبت و ترویجِ تاب‌آوری در زندگیِ فردی و اجتماعی محسوب می‌شود.