مرور برچسب

کاربرگ تاب اوری

تاب آوری و تحول مثبت

سال جدید به‌عنوان یک نقطه عطف در تقویم، فرصتی طلایی برای ایجادِ تغییراتِ مثبت و ترویجِ تاب‌آوری در زندگیِ فردی و اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیر و موسس خانه تاب آوری : تاب آوری توانایی مهربانی است

مدیر و موسس خانه تاب آوری : تاب آوری توانایی مهربانی است مهربانی مسری است مهربانی بر خوبی تمرکز میکند نقطه مقابل افکار و رفتار منفی مهربانی است نمی­توان روی کار خوبی متمرکز شد و در همان حال هم منفی­ گرا بود این دور از یک جنس نیستند .