اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

آموزش تاب آوری و تاثیر آن بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی عنوان پژوهشی است که در استان گلستان انجام شده است .
 آموزش تاب آوری وتاثیر آن بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان پرداخته است.

مواد و روش ها: روش کار:این پژوهش از نوع مداخله ای با پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

نمونه پژوهش سی نفر از این کارکنان شاغل می باشند که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار داده شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۲۸ سوال عمومی گلدبرگ و پرسشنامه کیفیت شغلی والتونQWL و هنچنین پرسشنامه کیقیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL-BRE استفاده شد.

گروه آزمایش در ده جلسه تحت آموزش قرار گرفت و سپس نتایج با استفاده ازتحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان دهنده آن بود که آموزش تاب آوری در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش علائم جسمانی، اضطرابی، کنش اجتماعی و افسردگی و در نتیجه بهبود در سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان می‌شوند.

این مداخلات کیفیت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان را نیز افزایش می‌دهند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه اثر بخش است.

 

 

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

 

1401 101 10 resiliency iran 11 09 10
علوم پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »