آخرین نوشته ها

آموزش تاب آوری

مقالات تاب آوری

کارگاه تاب آوری

باشگاه

درباره خانه تاب آوری ایران

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور است که در تاب آوری فارسی فعالیت میکند این پایگاه تخصصی توسط  دکتر محمدرضا مقدسی تاسیس و مدیریت میشود.

مدیر و موسس خانه تاب آوری محمدرضا مقدسی است.

محمدرضامقدسی زاده کرمانشاه است و دوران دبیرستان خود را در دبیرستان کزازی ( شئونات ملی ) و تحصیلات دانشگاهی خود را به ترتیب در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد تا مقطع دکتری تخصصی دنبال کرده است.

محمدرضا مقدسی اینترنت فارسی را صاحب رسانه و آدرس اختصاصی تاب آوری کرده است.

خانه تاب آوری بعنوان آدرس اختصاصی تاب آوری در اینترنت فارسی فعالیت دارد.

خانه تاب آوری ایران رسانه مرجع در تاب آوری فارسی در مالکیت حقیقی و معنوی محمدرضا مقدسی است و تمامی حقوق آن محفوظ است.

خانه تاب آوری ایران هیچگونه وابستگی سازمانی به هیچ سازمان و نهادی اعم از دولتی و غیر دولتی نداشته و ندارد.

محمدرضا مقدسی بعنوان مدیر و موسس خانه تاب آوری بازنشسته آموزش و پرورش است.

 ایشان علاوه بر بنیانگذاری رسانه تاب آوری در اینترنت فارسی با همکاری سایر مترجمین و نویسندگان خانه تاب آوری تاکنون بالغ بر 40 عنوان کتاب تخصصی در زمینه تاب آوری ترجمه و منتشر کرده اند.

شما میتوانید از بخش های یادداشت های تخصصی ، مقالات ، کتابخانه و رویدادها برخوردار باشید. در بخش مقالات تلاش بر این است که زحمات پژوهشگران این وادی در عرصه های دانشگاهی کشور جمع‌آوری و ارایه شود .

ترجمه های کوتاه ، یا متون برگرفته از کتابهای منتشر شده در ستون یادداشت ارایه میشود.

  این رسانه از ارکان چهارگانه ترجمه ،توسعه و ترویج و همچنین تسهیلگری و تدریس تاب آوری تشکیل شده است.

در دسته بندی رویدادهای خانه هم کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی آورده شده است.

در بخش کتابخانه هم تلاش بر این است کتابهای منتشر شده معرفی و حمایت شوند.

خانه تاب آوری ایران بعنوان اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور در تیرماه ۱۳۹۴ طی مراسمی رسمی راه‌اندازی و رونمایی شده است .

خانه تاب آوری ایران بعنوان رسانه مرجع ، آدرس و نماد تاب آوری در اینترنت فارسی است.

برخی از مستندات مربوط به رونمایی از نخستین سایت تاب آوری کشور در پایان ارایه میگردد. شما هم چنانچه در زمینه ترجمه ، تدریس و تسهیلگری علاقه مند یا فعالیت ویژه ای دارید همراه شوید.

ما افتخار میکنیم که کشور عزیزمان ایران در زمره کشورهایی است که در شبکه جهانی اینترنت آدرس اختصاصی تاب آوری دارد.

ما امیدواریم بتوانیم بر بستر غنی فرهنگ و هویت کشور عزیزمان ایران در جهت توسعه و معرفی مفهوم تاب آوری و روشهای توسعه وتقویت آن کوشا باشیم.