مرور رده

آموزش تاب آوری

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان بی خانمان

کودک بی‌خانمان کسی است که به دلایل مختلف از جمله فقر، طرد اجتماعی، خشونت خانگی و اعتیاد والدین، بدون سرپناه و خانواده زندگی می‌کند کتاب تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بیخانمان توسط انتشارات ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی در ۵۲ صفحه منتشر…

تاب آوری و سلامت جنسی همسران

فردی که فعالیت جنسی را بصورت مجموعه ای از مقاربت ، فعاليت جنسى غير مقاربتى و صميميت غيرجنسى تعریف کند، احتمالاً چالش هاى جنسى را قابل كنترل تر می داند و موفق تر با آنها مقابله مي كند یا بعبارت دیگر از تاب آوری جنسی بهتری برخودار است .

تاب آوری رفتاری به چه معناست ؟

تاب آوری رفتاری (Behavioral Resilience) تاب آوری شناختی (Cognitive Resilience) دو مفهوم در زمینه تاب آوری هستند که هر کدام از جنبه های مختلف این پدیده را پوشش می دهند.

احساس ارتباط و “ما بودن” همسران

آنچه در مورد تاب آوری همسران، بی نظیر است، پتانسیل مزایای مشترک، احساس ارتباط و "ما بودن" است.این نوع تفکر منعکس کننده قدرت پذیرش و یکپارچه سازی دیدگاه همسران است