اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و کار درمانی

تاب آوری کودکان و کار درمانی

مهارت تاب آوری کودکان از دیدگاه کاردرمانی را اینگونه تعریف کرده اندوقتی کودکان ظرفیت اجتماعی، احساسی و انگیزشی لازم برای به کارگیری در زندگی را داشته باشند، به آن تاب آوری می گویند.

تاب آوری متداول است

تاب آوری متداول است

تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی بنیادی در سازه سلامت است

تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است

تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است

تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی بنیادی در سازه سلامت است و براستی انسان ها تاب آوری قابل توجهی دارند این همان چیزی است که باید خاطر نشان کنیم

آموزش تاب آوری اجتماعی جلسه هشتم ۸

آموزش تاب آوری اجتماعی جلسه هشتم ۸

در این جلسه از دوره آموزش تاب آوری اجتماعی نطریه دکتر آل سیبرت و پس از آن مروری بر چرخه تاب آوری و نظریه خانم نان هندرسون ( مددکار اجتماعی ) مورد بحث بوده است

اعضای باشگاه تاب آوری

اعضای باشگاه تاب آوری

باشگاه برگردان پذیرفته شده واژه انگلیسی کلوب است که معمولا به انجمن هایی با اعضا همیار و همسو برای پیشبرد هدف‌ها و خواستهای مشترک، یا برای همیاری و بهسازی شرایط زندگی شخصی و حرفه ای، یا دستیازی به امتیازات برای هموندان باشگاه، در مکانی به نام باشگاه تاب آوری گرد هم آمده اند

کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

تلاش بر این بوده که کتابهای شاخص و تاثیر گذاری از بزرگان تاب آوری و چهره های شناخته انتخاب شوند تا بدین طریق علاقه مندان به تاب آوری بتوانند با آثار بزرگان و نام آوران تاب آوری دنیا بیشتر آشنا شوند

اهمیت، شاخص ها و موانع تاب آوری سازمانی

اهمیت، شاخص ها و موانع تاب آوری سازمانی

برخی از تعاریف ارائه شده برای تاب آوری سازمانی مشتمل برای شاخص هایی هستند که می توان از آنها برای ارزیابی و اندازه گیری تاب آوری استفاده کرد. شاخص های پیش بینی، مقاومت و انطباق، مفاهیمی هستند که در تعریف مدنی و جکسون(۲۰۰۹) ارائه شده است. فیکسل (۲۰۰۶) چهار ویژگی مشارکت کننده در ایجاد تاب آوری را تنوع، کارایی، انطباق پذیری و انسجام و پیوستگی معرفی می کند.

هدف از آموزش تاب آوری

هدف از آموزش تاب آوری

می‌توان گفت تاب آوری نامی است برای فرایندی که در آن چیزهای کوچک و حتی ناقص نتایج بزرگ و اغلب کامل را می‌سازد.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی

توانایی و قابلیت سازمان‌ها در مدیریت بحران‌ها و چالش‌ها، تأثیر قابل توجهی بر تاب‌آوری جامعه دارد. سازمان‌ها در زمان‌های بحران خدمات ضروری ارائه می‌کنند و نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط عادی ایفا می‌کنند.

مقالات تاب آوری

یادداشت

Translate »