از بیماری تا بهبودی می تواند مسیر تاب آوری باشد

0
از بیماری تا بهبودی می تواند مسیر تاب آوری باشد
عصر دیروز در فرهنگسرای کوثر شهرستان کرج،جلسه تاب آوری خانواده (از بیماری تا بهبودی) با سخنرانی محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری برگزار گردید.
فعالان حوزه سلامت و مبارزه با مواد مخدر،کنشگران اجتماعی، و اعضای سازمانها و تشکل های مردم نهاد در این جلسه شرکت داشتند.
اعتیاد و سو مصرف ماده مخدر به عنوان یک بد کارکردی خانوادگی را می توان به عنوان یک گرفتاری چند وجهی در نظر گرفت که به جای یک عامل مجموعه ایی از عوامل در بهبودی و یا تشدید آن موثر است.
دکتر محمد رضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در بخشی از این برنامه گفت: بهترین ، بیماری است.
وی با تشریح عبارات بهتر،بهترین،و منحصر به فرد بودن تفاوت مسیر تکامل و کامل بودن را مورد تاکید قرار داد.
خانواده سیستمی پویا ونهادی بشمار می آید.
از بیماری تا بهبودی می تواند کارکرد و  مسیر تاب آوری باشد.
تلاش و موفقیت خانواده برای خروج از شرایط بحرانی به عنوان تاب آوری خانواده تعریف شده است.
نگاهی به ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشها نشان میدهد که تاب آوری خانواده یک مفهوم سیال و البته رو به رشد است.
تاب آوری خانواده را میتوان به عنوان یک ویژگی و یا یک فرآیند در نظر گرفت.
هنگامی که تاب آوری خانواده را به عنوان یک ویژگی در نظر بگیریم به شدت تحت تاثیر عوامل محافظتی خواهدبود و آن زمان که تاب آوری خانواده را به عنوان یک فرآیند درنطر داشته باشیم آن زمانی است که تاب آوری خانواده چیزی جز موفقیت های خانواده نخواهد بود در این معنا که تاب آوری خانواده چیزی جز مواجهه موفق با مشکلات نیست .
تاب آوری خانواده با موفقیت ساخته میشود در میان نظریات معتبر فلسفی و تئوری های معتبر مدیریت و رویکردهای مختلف خانواده درمانی در خصوص تاب آوری خانواده میتوان از رویکردهای سیستماتیک واکولوژیک برخودار بود.
تاب آوری و به ویژه تاب آوری خانواده رویکردی توسعه گراست.
تاب آوری خانواده یک سیستم چند عاملی و سازه با کارکرد مثبت است و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد.
 
عوامل تعیین کننده تاب آوری خانواده
تاب آور ی خانواده بر اساس عوامل بسیاری شکل میگیرد. ماستن و کوتسورث (1998) عوامل تاب آوری خانواده را اینگونه توصیف کرده اند:
1)طول مدت موقعیت های نامطلوب که خانواده با آن مواجه است.
2)مرحله ای از زندگی که خانواده ها با چالش ها یا بحران ها روبرو می شوند.
3)منابع حمایت داخلی یا خارجی که خانواده ها در طول یک چالش یا بحران از آنها استفاده می کنند.
البته خانم دکتر دکتر آن ماستن نویسنده کتاب جادوی رایج که از بزرگان تاب آوری دنیاست روند چگونگی برخورد خانواده ها و غلبه بر بحران را بر اساس ویژگی ها ی عوامل استرس بررسی کرده است.
خانواده ها برا ی حفظ یکپارچگی و عملکرد بهینه از عوامل حفاظتی استفاده می کنند.
مطالعه تاب آوری خانواده باید بتواند برنامه های مداخلاتی خاصی را جهت تقویت و توسعه خانواده ها در مواجهه با مشکلات و همچنین روشهایی برای توسعه و تکامل خانواده ارایه کند در غیر اینصورت در حد مطالعاتی نظری باقی خواهد ماند با این حال سه متغیر در اغلب مطالعات بعنوان عواملی اثر گذار بر تاب آوری مورد توجه بوده اند:
1) پذیر ش شرایط عدم تعادل.
2) معنویت / اعتقاد / .
3) استحکام خانواده در هنگام تجربه مشکلات بزرگ.
همچنین مطالعات متنوع دیگری بر پیامدهای تاب آوری خانواده تاکید داشته اند که عمده ترین آنها بقرار زیرمورد اشاره قرار میگیرد :
1) پذیرش موقعیت.
2) تغییر در نحوه نگرش به زندگی
3) بهبود کیفیت در رابطه
4) تقویت ویژگیهایی که انعطاف پذیری را افزایش می دهند.
5) افزایش نتایج مرتبط با تلاش برا ی سالم ماندن.

 

از بیماری تا بهبودی می تواند مسیر تاب آوری باشد

 
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + هجده =