استمرار و پایداری پیشرفت انسانی

استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری

استمرار و پایداری پیشرفت انسانی

کتاب استمرار و پابداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری (گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴)

توسط سید جعفر جمالی ترجمه و به همت موسسه تدبیر اقتصاد در ۳۶۲ صفحه و با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است

این کتاب  به بررسی مقوله آسیب‌پذیری و عوامل سیستماتیک ایجادکننده آن از بعد توسعه انسانی پرداخته و راهکارهایی را برای تقویت تاب‌آوری جوامع با تأکید بر اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه کرده است.

مطالعه این اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسیب‌پذیری و تاب‌آوری از دیدگاه توسعه انسانی می‌شود.

با توجه به آنکه حوزه تاب آوری در ادبیات بین الملل قرابت زیادی با مفهوم بومی اقتصاد مقاومتی دارد، کتاب حاضر به بررسی مقوله آسیب پذیری و عوامل سیستماتیک ایجادکننده آن از بعد توسعه انسانی پرداخته و راهکارهایی را برای تقویت تاب آوری جوامع با تأکید بر اقشار و گروه های آسیب پذیر ارائه کرده است. مطالعه این اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسیب پذیری و تاب آوری از دیدگاه توسعه انسانی می شود.

 

استمرار و پایداری

نظرات بسته شده است.