استمرار و پایداری پیشرفت انسانی

استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری

استمرار و پایداری پیشرفت انسانی

کتاب استمرار و پابداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری (گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴)

توسط سید جعفر جمالی ترجمه و به همت موسسه تدبیر اقتصاد در ۳۶۲ صفحه و با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است

این کتاب به بررسی پایداری پیشرفت انسانی مقوله آسیب‌پذیری و عوامل سیستماتیک ایجادکننده آن از بعد توسعه انسانی پرداخته و راهکارهایی را برای تقویت تاب‌آوری جوامع با تأکید بر اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه کرده است.

مطالعه این اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسیب‌پذیری و تاب‌آوری از دیدگاه توسعه انسانی می‌شود.

با توجه به آنکه حوزه تاب آوری در ادبیات بین الملل قرابت زیادی با مفهوم بومی اقتصاد مقاومتی دارد، کتاب حاضر به بررسی مقوله آسیب پذیری و عوامل سیستماتیک ایجادکننده آن از بعد توسعه انسانی پرداخته و راهکارهایی را برای تقویت تاب آوری جوامع با تأکید بر اقشار و گروه های آسیب پذیر ارائه کرده است. مطالعه این اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسیب پذیری و تاب آوری از دیدگاه توسعه انسانی می شود.

 

پایداری پیشرفت انسانی استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری

 

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری گزارش توسعه انسانی 2014 با عنوان “تداوم پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد انعطاف پذیری” بر روندهای مثبت در توسعه انسانی تمرکز می کند و در عین حال به تهدیدها و چالش هایی که افراد برای رفاه خود با آن مواجه هستند، از جمله بلایای طبیعی و ناشی از انسان می پردازد.

این گزارش بر اهمیت ارتقای انتخاب های مردم و حفاظت از دستاوردهای توسعه انسانی برای کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری تاکید می کند.

این گزارش دسترسی همگانی به خدمات اجتماعی اساسی، حمایت اجتماعی قوی تر، و تعهد به اشتغال کامل برای تضمین پیشرفت عادلانه و پایداری را مورد تاکید قرار داده است.

این گزارش همچنین تأثیر آسیب‌پذیری‌ها بر توسعه انسانی، اهمیت رسیدگی به آسیب‌پذیری ساختاری، و ضرورت اقدام جمعی جهانی برای حفاظت و پیشبرد توسعه انسانی را مورد بحث قرار می‌دهد.

نظرات بسته شده است.