برگزاری کارگاه تاب آوری در مجتمع رعد

نمایندگی مجتمع آموزشی رعد در کرمانشاه برای بیماران ضایعه نخاعی کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد .این دوره آموزشی در تاریخ ۹۵/۵/۷ در محل نمایندگی این موسسه  برگزارشد.

خیریه آموزشی رعد سازمانی مردم نهاد است که در سال ۱۳۶۳ تاسیس و درسال ۱۳۹۳ نیز از سوی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل موفق به اخذ مقام مشورتی در سازمان ملل موسوم  به ( اکوسوک ) گردیده است .

resiliencey-iran. raad charity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.