برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی

برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

0

resilience iran kermanshahبرگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضا هیئت علمی و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کارگاه تاب آوری شرکت کردند .

این کارگاه درمرکز زنده یاد دکتر حمید راهی با تدریس محمدرضا مقدسی وتوجه ویژه به موج چهارم مطالعات تاب آوری برگزار گردید.

توضیح اینکه موج چهارم تاب آوری به مفاهیم اپی ژنتیک ، نرو بیولوژی و نرو فیزیولوژی تاکید ویژه دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =