برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی

برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

0

برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعضا هیئت علمی و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کارگاه تاب آوری شرکت کردند .برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضا هیئت علمی و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کارگاه تاب آوری شرکت کردند .

این کارگاه درمرکز زنده یاد دکتر حمید راهی با تدریس محمدرضا مقدسی وتوجه ویژه به موج چهارم مطالعات تاب آوری برگزار گردید.

توضیح اینکه موج چهارم تاب آوری به مفاهیم اپی ژنتیک ، نرو بیولوژی و نرو فیزیولوژی تاکید ویژه دارد.

مطالعات تاب آوری از طریق چهار موج تحقیق تکامل یافته است.

موج اول بر شناسایی عوامل محافظتی برای کودکان در معرض آسیب روانی متمرکز بود، در حالی که امواج بعدی عمیق‌تر به درک سازگاری مثبت در مواجهه با ناملایمات پرداختند که منجر به درک فعلی تاب‌آوری به عنوان سازگاری مثبت با وجود ناملایمات شد.

یافته‌های کلیدی موج اول تحقیقات تاب‌آوری بر شناسایی عوامل محافظتی که به تاب‌آوری فردی کمک می‌کنند متمرکز بود. این موج اساساً یک رویکرد ویژگی‌محور را برای شناسایی یک تیپ شخصیتی تاب‌آور خاص اتخاذ کرد و پایه و اساس درک تاب‌آوری را به‌عنوان یک فرآیند سازگاری که فراتر از ساختار یک ویژگی شخصیتی است، ایجاد کرد. بسیاری از مقیاس‌های تاب‌آوری که امروزه در تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند، هنوزهم بر اساس مفروضات موج اول پیش میروند.

موج اول تحقیقات تاب آوری، تاب آوری را با تمرکز بر شناسایی عوامل مرتبط با تاب آوری، به ویژه عوامل محافظتی که به تاب آوری فردی کمک می کنند، تعریف کرد. هدف این موج درک عواملی بود که افراد را قادر می‌سازد بر ناملایمات غلبه کنند و در مواجهه با چالش‌ها سازگاری مثبت ایجاد کنند.

موج اول زمینه را برای نگریستن به تاب آوری به عنوان یک فرآیند انطباقی ایجاد کرد که فراتر از یک ویژگی شخصیتی ثابت است و روشی را که امروزه تاب آوری مطالعه و درک می شود شکل می دهد.

موج چهارم تاب آوری بر مدل‌ها و فرآیندهای چندسطحی، چند سیستمی تأکید دارد که تاب‌آوری را در سطوح ژنتیکی، بیولوژیکی، اجتماعی-فرهنگی و اکولوژیکی شکل می‌دهد. این موج رشته های مختلف را برای مقابله با تهدیدات توسعه انسانی و عدالت اجتماعی ادغام می کند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + نوزده =