تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر میزان تاب‌آوری و امید به زندگی

بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به‌ سرطان

0
تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر میزان تاب‌آوری و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به‌ سرطان
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مداخلۀ آزمایشی کتاب­درمانی­ به شیوۀ گروهی بر ­تاب­­آوری و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان است.
روش­: روش این پژوهش، نیمه­تجربی با استفاده از طرح­ پژوهشی ­پیش­آزمون-­پس­آزمون ­­با­ دوگروه­ کنترل و آزمایش ­است.
در گروه آزمایش، جلسات کتاب­درمانی­ به شیوۀ گروهی بر­گزار شد و مداخله­ای بیش از اقدامات معمول در محیط پژوهش انجام نشد
نمونۀ جامعۀ پژوهش متشکل از ۳۰ نفر از کودکان مبتلا به سرطان ۱۰ تا ­۱۴ساله بود که در مرحلۀ اولیه بیماری قرار داشته و حداقل یک دورۀ شیمی‌درمانی را گذرانده بودند.
این نمونه به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شد. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامۀ تاب­آوری کانر و امید­ به زندگی اشنایدر بود. تحلیل داده­‌های ­پژوهش با استفاده از آزمون تی‌مستقل و تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته­‌ها: نتایج آزمون تی‌مستقل نشان داد بین میانگین نمرات دو مؤلفۀ تاب­آوری و امید­ به زندگی در گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود دارد.
همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی ­بر امید به زندگی در کودکان سرطانی ۶/۴۳ درصد و تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر تاب‌آوری ۱/۶۴ درصد بود.
اصالت/ارزش: این مقاله نخستین پژوهشی است که در زمینۀ تأثیر کتاب‌­درمانی به شیوه گروهی بر میزان تاب­آوری، و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به سرطان انجام شده است. کتاب‌درمانی با توجه به اثرات مثبت آن می‌تواند به‌عنوان یکی از خدمات کتابخانه‌های عمومی برای اقشار دارای مشکلات خاص در جامعه و همچنین به‌عنوان یک خدمت بالینی و جذاب در آموزش‌و‌پرورش برای کودکان دارای مشکلات خاص ارائه شود.

 

 

 

 

 بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری ایران کتاب درمانی شکلی از هنر درمانی خلاق است که از داستان سرایی یا خواندن متون خاص برای ارتقاء سلامت عاطفی و روانی استفاده می کند.
 کتاب درمانی میتواند تاب آوری را تحت تاثیر قرار دهد.اگرچه در نطر داریم که هر گونه روش درمانی از اصول وقواعد بالینی تبعیت خواهد کرد.

کتاب درمانی روشی بسیار موثر در رشدو توسعه شخصی است این رویکرد با هدف تقویت رابطه خواننده با محتوا، منجر به کاتارسیس روانشناختی و بینش منطقی مرتبط با تجربیات آنها می شود.

کتاب درمانی یک روش جایگزین برای درمان‌های سنتی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
آنچه مسلم است از کتاب و مطالعه برای ایجاد تغییر مثبت در فرد و حل مشکلات روانی انسان میتوان استفاده کرد.کتاب میتواند در توسعه توانایی و تقویت تاب آوری انسان موثر باشد به همین جهت است که کتاب درمانی به یکی از روش‌های موثر و بی‌خطر در سراسر دنیا تبدیل شده است.
 همانند سازی، درگیر شدن احساسات و یافتن راه‌حل مناسب و افزایش قدرت حل مساله که از قضا در تاب آوری روانی هم بسیار مورد توجه است سه فرآیند مهم و شناخته شده در کتاب درمانی هستند.
کتاب درمانی به این پرسش پاسخ داده است که چگونه خواندن می‌تواند زندگی را بهبود بخشد، خودیابی و خودشناسی را تقویت کند و منجر به تحول ودگرگونی مثبت شود.

 

 

تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر میزان تاب‌آوری و امید به زندگی کتاب درمانی تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =