اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و سلامت قلب

resiliency .ir heart

تاب آوری و سلامت قلبی عروقی

با آموزش ارتقاء سطح تاب آوری می تواند از بروز سکته قلبی زود هنگام پیشگیری نمود.

اهمیت تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی و استرس است، که به حفظ سلامتی افراد کمک می کند. و سطح پایین تاب آوری شرایط ناگواری را تبیین می کند که منتهی به آسیب پذیری افراد می شود.

امروزه در مطالعه پديده‌ها و مسائل انسانی، به وحدت و يکپارچگی جنبه های زيستی و روانی-اجتماعی بيش‌تری پی می‌بريم. ديگرتفکيک بين جنبه‌های عضوی و کارکردی تقسيم درستی به نظر نمی‌رسد. بر اساس اين تعامل است که مشکلات جسمانی، عوارض روانی اجتماعی را ايجاد می‌کند و عوامل روانی اجتماعی نيز به نوبه خود بر جسم انسان تأثير می‌گذارند. بيماری های قلبی عروقی نمونه بارز تأثيرات متقابل جسم و روان در فرآيند پديدآيی بيماری هستند. در اين گونه بيماری‌ها بروز و تشديد اختلال جسمانی، از مسائل هيجانی و مشکلات روانی اجتماعی سرچشمه می گيرد. در این حلاصه پژوهش تأثير ويژگی شخصيتی تاب آوری در بيماران قلبی مورد مطالعه قرار گرفته است . نمونه آماری اين تحقيق232 نفر بود که تعداد87 نفر افراد سالم، 77نفر از بيماران قلبی عروقی(سکته‌ای) و 68 نفر بيماران قلبی غير سکته‌ای بستری بودند که براساس روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقياس تاب آوری کانروديويدسون (CD-RISC) استفاده شد. يافته های این مطالعه نشان داد که افراد سالم در تاب آوری نمره بالاتری را کسب کرده اند، اما بيماران قلبی عروقی در تاب‌آوری نمره پايين‌تری داشتند. جداول رگرسيونی نشان می‌دهد که دو متغير تاب‌آوری و سبک های مقابله‌ای تاثير معنی‌داری در بروز تشديد بيماری‌های قلبی داشته‌اند و هر يک از آن‌ها دارای وزن های متفاوتی هستند. ضرايب تاثير استاندارد موجود در جدول نشان می دهد که متغير تاب آوری با ضريب تاثير رگرسيونی (6 /0- β=)، قوی ترين پيش بينی کننده بيماران قلبی می باشد. بدین گونه و بطور خلاصه میتوان اعلام کرد که بين ويژگی شخصيتی تاب آوری با بيماری قلبی رابطه معنی‌داری وجود دارد و هم‌چنين تفاوت معنی داری، بين افراد سالم و بيماران قلبی عروقی از نظر سطح تاب آوری مشاهده شده است.

این مقاله  به قلم  آقایان دکتر سیدعلی دوستدار طوسی( دکتری روانشناسی) ودکنر صمد گلشنی ( فوق تخصص قلب و عروق) نگارش و در شماره 116 نشریه علمی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهریور 1393 منتشر گردیده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »