تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید

0

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون تحت شیمی درمانی بود.

شرکت کنندگان شامل ۴۵ نفر از زنان و مردان مبتلا بودند که به صورت هدفمند از میان کلیه بیماران مبتلابه سرطان خون انتخاب شدند و در سه گروه زنان، مردان و کنترل (بدون مداخله) قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر بودند.

 

یافته های پژوهش حاکی از آن بودند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی معناداری بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون (در گروه زنان و مردان) داشت و اثربخشی آن به صورت معناداری در زنان بیشتر از مردان بود.

 

 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون

 

 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری درمان پذیرش و تعهد (ACT) تاثیر قابل توجهی بر تاب آوری در جمعیت های مختلف از جمله افراد مبتلا به درد مزمن، پرستاران مبتلا به COVID-19 و زندانیان داشته است. درمان درمان پذیرش و تعهد بر تاب آوری روان‌شناختی تمرکز می‌کند، که به افراد اجازه می‌دهد تا به طور کامل با لحظه حال  و اینجاو اکنون درگیر شوند، افکار و احساسات خود را بپذیرند و با آن‌ها  کنار بیایند و اعمال خود را با ارزش‌های اساسی‌شان هماهنگ کنند( نوربخش و همکاران ، 2023) و ( نجفی و عرب ، 2020).

مطالعات نشان داده است که ACT می تواند به طور موثر تاب آوری روانی را افزایش دهد، روش میتواند آشفتگی و پریشانی روانی را مدیریت کند و تاب آوری مادام العمر را تقویت کند.در زمینه درد مزمن، ACT با موفقیت آمیزتر کردن پاسخ بیماران به علائم، تسلط درد را در زندگی افراد کاهش می دهد این تاثیرات ثمره تقویت تاب آوری است که به عنوان یک عامل موثر در روند بهبودی و درمان پذیری افراد مبتلا به درد مزمن در نظر گرفته می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − دو =