تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی

0

تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل

هدف:  پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل بوده است.

روش: به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل ۳۰۰ نفر از معلمان شهرستان بابل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک‌های هویتی برزنسکی (ISI_6G)، پرسشنامه احساس شکست و پرسشنامه تاب‌آوری بزرگ‌سالان (RSA). جهت تحلیل داده، از تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته ها : یافته‌ها نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی به‌صورت مستقیم، سبک هویت هنجاری با نقش واسطه ­ای احساس شکست و سبک هویت اجتنابی و سردرگم به‌صورت مستقیم و با نقش واسطه­ ای برتاب آوری تأثیر دارد. 

نتیجه‌گیری: هویت اجتنابی و هویت هنجاری در مواقعی که موقعیت استرس‌آور و تنش‌زایی در موفقیت وجود دارد به‌شدت دچار تنیدگی می‌شوند. احساس شکست موجب می‌شود تا تاب‌آوری و مقاومت افراد در برابر استرس کمتر باشد؛ بنابراین تأثیر منفی بر تاب‌آوری دارند. برعکس افراد دارای هویت اطلاعاتی در برابر استرس از مقاومت و تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند.

 

تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 14 =