تاب آوری و پیشرفت تحصیلی

0
تاب آوری و پیشرفت تحصیلی

مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. در این مطالعه ۲۸۰ نفر از دانش آموزان کم شنوا (۱۴۳ پسر و ۱۳۷ دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس تاب آوری کانرو دیویدسون را تکمیل کنند و از معدل کل سال تحصیلی ۹۳-۹۲ آنها استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 نتایج نشان داد تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند

 

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

 

 

"</p

حقوق جوانان ناشنوا روی نیازهای آموزشی دانشجویانی تاکید می­کند که به لحاظ فرهنگی متفاوت هستند و تضمین می­کند که وقتی در محیط محدود کننده قرار داده می­شوند، خدمات اضافی به آنها داده شود.بر اساس قانون، باید به دانشجویان ناشنوا و کسانی که گوش سنگینی دارند، سرویسها و خدماتی مثل مترجمان زبانهای اشاره، اصلاحات امتحانی و افرادی که یادداشت بر می­دارند، ارائه داد تا بتوانند در کلاس ها مشارکت کاملی داشته باشند.

آنها حق شرکت در برنامه ریزی فردی آموزشی را دارند، برنامه ایی که بر اساس سنجش، هر دانشجوی ناشنوا بتواند سرویسها و خدمات مناسب آموزشی را در اختیار داشته باشد و تضمین شود که خدمات و تسهیلات مکمل نیازهای آکادمیک آنها را برطرف می­کند.این مسئله فرهنگ کلانی را پیشنهاد می­کند که سازگاری مثبت را با چالشهای ناشنوایی امکانپذیر ساخته و تسهیل می­کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 5 =