اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تعیین رابطه بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی از این قرار است که تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و با افزایش میزان تاب آوری، میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد.
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا مقطع راهنمایی شهرستان قروه بود.

مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. در این مطالعه ۲۸۰ نفر از دانش آموزان کم شنوا (۱۴۳ پسر و ۱۳۷ دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس تاب آوری کانرو دیویدسون را تکمیل کنند و از معدل کل سال تحصیلی ۹۳-۹۲ آنها استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و با افزایش میزان تاب آوری، میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد.

 

 

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

 

Image401 deaf deaf resiliency .ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »