تقویت مثبت و ایجاد تاب آوری

محمدرضا مقدسی

0

تقویت مثبت و ایجاد تاب آوری را در سطوح فردی وخانوادگی و حتی سازمانی میتوان مورد بررسی قرار داد این علاوه بر مطالعات نروساینس است،تقویت مثبت استفاده از یک محرک مطلوب یا خوشایند برای تشویق یک رفتار خاص است. این تکنیک برای تقویت یا حفظ یک رفتار از طریق مرتبط کردن آن با یک نتیجه مثبت استفاده می‌شود، که فرد را تشویق می‌کند تا رفتار را در انتظار نتایج مثبت‌تر تکرار کند تقویت مثبت می تواند روشی برای ایجاد تاب آوری باشد.

تقویت مثبت با تقویت انگیزه، در واقع از ظرفیت انسان برای جستجوی لذت و اجتناب از درد کار می کند. هنگامی که یک رفتار به طور مداوم با نتایج مثبت مرتبط است، مغز ما آن رفتار را با احساسات پاداش دهنده مرتبط می کند و به ما برای تکرار آن انگیزه می دهد.

تقویت مثبت سیستم پاداش مغز را فعال می کند و انتقال دهنده عصبی دوپامین را آزاد می کند که باعث ایجاد احساس لذت، لذت و انگیزه می شود. با تکرار، پاسخ دوپامین به نشانه یا زمینه ای تغییر می کند که نشان دهنده پاداش است.

 تحقیقات نشان می‌دهد که تقویت مثبت می‌تواند با تقویت رفتارهای مطلوب و ایجاد یک محیط حمایتی، در ایجاد و تقویت تاب آوری موثر باشد.این تقویت می تواند در سطوح مختلف از جمله سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی رخ دهد.

 در سطح فردی، تقویت مثبت می تواند تاب آوری را با ترویج نگرش ها و رفتارهای مثبت افزایش دهد. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که تقویت مثبت می تواند کارایی، هماهنگی و تاب آوری کارکنان افزایش دهد.

این رویکرد بر اهمیت بازخورد به موقع و خاص برای تقویت رفتار مطلوب تاکید دارد. خانواده‌ها و جوامع حامی هممی‌توانند محیطی پرورشی را فراهم کنند که تاب‌آوری را تقویت می‌کند. این می تواند شامل گرمی، تشویق و کمک والدین و همچنین احساس تعلق و ارتباط با دیگران باشد(فلمینگ و له دوگار، 2008).

والدین و مربیان وتسهیلگران تاب آوری میتوانند موارد زیر را در ارایه تقویت مثبت مد نظر داشته باشند:

1. انگیزه و مشارکت: تقویت مثبت رفتارهای مطلوب را تشویق می کند و انگیزه مشارکت فعال را ایجاد می کند. هنگامی که کودکان به خاطر تلاش های خود مورد تحسین و تشویق قرار می گیرند، احتمال بیشتری وجود دارد که در مواجهه با چالش ها پافشاری کنند.

2. ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس : تقویت مثبت با شناخت نقاط قوت و دستاوردها، عزت نفس را تقویت می کند. این یک تصویر مثبت از خود و انعطاف پذیری برای غلبه بر موانع را تقویت می کند.

3. ایجاد یک محیط حمایتی: تقویت مثبت به ایجاد محیطی پرورشی کمک می کند که در آن کودکان احساس ارزشمندی و امنیت کنند تا بدون ترس از انتقاد، ریسک کنند. این به آنها امکان می دهد از اشتباهات درس بگیرند و تاب آوری خود را را توسعه دهند.

4. ترویج رفتار مثبت: تقویت مثبت راهبردی موثر برای ترویج رفتارهای مطلوب مانند همکاری و حل مسئله است. تقویت این رفتارها باعث ایجاد فرهنگ مثبت مبتنی بر احترام متقابل می شود.

5. تقویت رشد عاطفی اجتماعی : تقویت مثبت روابط مثبت، همدلی و رفتار اجتماعی را تقویت می کند. یادگیری اهمیت مراقبت از دیگران باعث ایجاد ارتباطات معنی دار و تاب آوری می شود.

6. بهبود سلامت روان: مداخلات روانشناسی مثبت می توانند مستقیماً سطوح تاب آوری و رضایت از زندگی را با بهبود سلامت روان و ترویج نگرش مثبت افزایش دهند.

7. تقویت کار تیمی و اتحاد : اعمال مثبت و مهربانی عمدی، مانند ارائه بازخورد مثبت به همکاران، می تواند جو کار گروهی، انعطاف پذیری را بهبود بخشد و از فرسودگی شغلی در محیط های پر استرس جلوگیری کند.

محمدرضا مقدسی در خاتمه این مطلب آورده است که تقویت مثبت انگیزه ایجاد می کند، اعتماد به نفس ایجاد می کند، فرهنگ حمایتی ایجاد می کند، رفتارهای مثبت را ترویج می کند، مهارت های اجتماعی-عاطفی را تقویت می کند، سلامت روان را بهبود می بخشد، و کار گروهی وتیمی را تقویت می کند – همه اینها در تقویت و ایجاد تاب آوری برای غلبه بر چالش ها و پیشرفت هستند.

 

تقویت مثبت و ایجاد تاب آوری را در سطوح فردی وخانوادگی و حتی سازمانی میتوان مورد بررسی قرار داد این علاوه بر مطالعات نروساینس است،تقویت مثبت استفاده از یک محرک مطلوب یا خوشایند برای تشویق یک رفتار خاص است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 14 =