جلسه توجیهی تاب آوری خانواده و اعتیاد برگزار شد

جلسه توجیهی تاب آوری خانواده و اعتیاد در فرهنگسرای شهید زارع سیمین دشت برگزار شد

0

جلسه توجیهی تاب آوری خانواده و اعتیاد در فرهنگسرای شهید زارع سیمین دشت برگزار شد.

مشاهدات و مطالعات در زمینه تاب آوری و اعتیاد خانواده نشان داده است که تمامی کودکان و نوجواان نمی توانند بدرستی و تمام و کمال از  عهده تهدیدات و مخاطرات به ویژه در زمینه اعتیاد و سومصرف مواد مخدر بر آیند از همین رو درک عوامل محافظت کننده و شناسایی ریسک فاکتورها در فضای خانوادگی و اجتماعی در تربیت و پیشگیری از اعتیاد و سومصرف مواد مخدر میتواند ضروری باشد.

عوامل محافظت کننده در برابر اعتیاد آنهایی هستند که بطور معنادار و مستقیم از ابتلا و گرفتاری کودکان و نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد حفاظت میکنند یا اینکه از شدت و تاثیر عوامل تهدید کننده سلامت روانی و اجتماعی آنان میکاهند.

شناسایی و تقویت عوامل محافظت کننده آنجا اهمیت پیدا میکند که میتواند موجب تاب آوری خانواده در برابر اعتیاد باشد علاوه بر این برخی از محیط های خانوادگی و یا آموزشی و اجتماعی  میتواند نقش محافظت کننده و تقویت کننده تاب آوری داشته باشد دقیقا به همین شیوه شناسایی عوامل تهید کننده و ریسک فاکتورها در مقوله تاب آوری اعتیاد و سلات روانی اجتماعی خانواده ها مورد توجه و دارای اهمیت است و

شناسایی عوامل تهدیدکننده میتواند ما را در مواجهه موفق با آنها کمک کند.

شناسایی عوامل تهدید کننده میتواند در آموزش تاب آوری به کمک ما بیاید .

شناسایی عوامل تهدید کننده میتواند ما را در سبک و شیوه فرزند پروری و انتخاب روشهای آموزشی کمک کند

شناسایی تهدیدات میتواند ما را در توسعه و تقویت تاب آوری هدایت کند که متوجه باشیم از کجا و به چه شکلی در معرض صدمه و آسیب هستیم و برای توسعه تاب آوری باید چه روش و مسیری را انتخاب کنیم .

به همین جهت با حضور فعالان عرصه پیشگیری و علاقه مندان به سلامت روانی اجتماعی در محل فرهنگسرای شهید زارع سیمین دشت استان البرز جلسه توجیهی اعتیاد و تاب آوری خانواده با تسهیلگری محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری برگزارگردید.

 

جلسه توجیهی تاب آوری خانواده و اعتیاد در فرهنگسرای شهید زارع سیمین دشت برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 2 =