در آمد همبسته تاب آوری است

محمدرضا مقدسی

0

در آمد همبسته تاب آوری است در آمد مناسب و متناسب با هزینه های زندگی موجب افزایش رفاه روانی اجتماعی کارگران و تقویت تاب آوری آنهاست .

تاب آوری کارگران در محل کار مهارتی حیاتی است که به آنها قدرت می‌دهد تا با چالش‌ها کنار بیایند، و بر چالش های شغلی و سازمانی خود غلبه کنند و بتوانند در اغلب موقعیت ها عملکرد و راندمان کاری خود را حفظ کنند. تاب آوری در هنگام مواجهه با چالش های اجتناب ناپذیر شغلی، توانایی خاصی است که نه تنها مورد نیاز کارگران بلکه بعنوان یک توانایی ویژه برای همه شاغلین در کسب و کارهای متخلف الزامی است.
تحقیقات در تاب آوری و بویژه مطالعات اختصاصی در زمینه روانشناسی مثبت عواملی را که منجر به توسعه تاب آوری می شوند را شناسایی و معرفی کرده است.

برخی از عوامل تقویت تاب آوری عبارتند از خوش بینی، توانایی مدیریت احساسات و تنظیم هیجان، احساس امنیت و طرز فکر رشد.

در آمد همبسته تاب آوری است

اگرچه در آمد مناسب و متناسب با هزینه های زندگی موجب افزایش رفاه روانی اجتماعی کارگران و تقویت تاب آوری آنهاست اما آموزش تاب آوری نیز به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار ارزشمند برای ارتقای عملکرد شغلی و مشارکت سازمانی  در مدیریت مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
کارفرمایان بر نیروی کار تاب آور برای مقابله موثر با استرس، تعارضات محل کار و چالش های شغلی تمرکز می کنند.
تاب‌آوری با رضایت شغلی بیشتر، شادمانی و تعهد سازمانی و حتی میزان مشارکت کارکنان مرتبط است

پیشنهاد ما به شما

تاب آوری به بهبود عزت نفس، احساس کنترل، هدف در زندگی و روابط بین فردی بهتر کمک می‌کند.

مطالعات نشان میدهد مداخلاتی که منجر به توسعه تاب آوری کارگران میشود نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را کاهش خواهد داد، توسعه تاب آوری موجب میشود کارکنان کمتر مرتکب غیبت شوند تقویت تاب آوری محیط کاری مثبت و سالم ایجاد می‌کنند.

تاب آوری کارگران را میتوان از طریق شاخص های عملکردی مثل بهره وری ، غیبت ، رضایت مشتری و یا متغیرهایی مثل فرسودگی شغلی اندازه گیری کرد.
انواع مصاحبه و گزارشات، باز خوردهای صنفی درون و برون سازمانی و استفاده از آزمونهای روان سنج و در نهایت استفاده از پرسشنامه های مختلف در زمینه تاب آوری میتواند در این خصوص به مدیران و سیاستگذاران اطلاعات دقیق تری ارایه نمایند.

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران در خاتمه این مطلب با تاکید مجدد بر این نکته که فقر دشمن تاب آوری است بین کرد شاید مهمترین عاملی که میتواند موجب رفاه روانی و اجتماعی و تقویت تاب آوری کارگران باشد تقویت قدرت پرداخت و افزایش دستمزد ایشان باشد، میزان درآمد همبسته تاب آوری است.

در آمد همبسته تاب آوری است در آمد مناسب و متناسب با هزینه های زندگی موجب افزایش رفاه روانی اجتماعی کارگران و تقویت تاب آوری آنهاست .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =