سرمایه فرهنگی و تاب آوری

محمدرضا مقدسی

0
سرمایه مالی
سرمایه مادی
سرمایه فرهنگی
هر شکل از این سرمایه ها  نمایانگر جنبه متفاوتی از ثروت است.
از منابع ملموس مانند پول و اشیاء فیزیکی تا دارایی های نامشهود مانند دانش، تجربیات، روابط و ارزش های فرهنگی. این رویکرد کل نگر به ثروت، اهمیت اشکال متنوع سرمایه را در ایجاد مجموعه ای تاب آور و متعادل از منابع برجسته می کند.
 فرهنگی دارایی های اجتماعی ترویج تحرک اجتماعی در یک جامعه طبقه بندی شده تعریف سرمایه فرهنگی شامل دارایی های اجتماعی (مانند آموزش، عقل، سبک گفتار و لباس پوشیدن) است که توانایی فرد را برای دستیابی به تحرک اجتماعی در یک جامعه با ساختار سلسله مراتبی افزایش می دهد.
تابع به عنوان یک رابطه اجتماعی در یک اقتصاد از شیوه ها عمل می کند و دانش فرهنگی را برای اعطای موقعیت و قدرت اجتماعی ترکیب می کند. ترکیب بندی هم شامل کالاهای مادی و هم کالاهای نمادین می شود که جامعه آن را کمیاب و ارزشمند می داند. مفهوم سرمایه فرهنگی به انباشت دانش، رفتار و مهارت هایی اشاره دارد که افراد دارای آن هستند و می توانند برای نشان دادن شایستگی فرهنگی از آنها استفاده کنند. این شامل جنبه های مختلفی مانند تمایلات فکری، موقعیت های اجتماعی، و شناخت نهادی دانش و شایستگی های فرهنگی فرد است.
سرمایه فرهنگی با عادت افراد مرتبط است که توسط تأثیرات خانوادگی، تعاملات اجتماعی و تغییرات در موقعیت های اجتماعی در زمینه های مختلف شکل می گیرد به نظر میرسد  تعامل سرمایه های فرهنگی، که شامل میراث فرهنگی، و سرمایه های اجتماعی، که شبکه‌ها و روابط اجتماعی را در بر می‌گیرد،  درسطوح مختلف تاب‌آوری اجتماعی و فردی و حتی تاب آوری سازمانی ضروری هستند.
سرمایه فرهنگی را می توان به سه شکل اصلی دسته بندی کرد:
عینی (کالاهای فرهنگی مانند کتاب و هنر)،
تجسم یافته (زبان و آداب و رسوم) و
نهادینه شده (مدارک تحصیلی یا حرفه ای)
این مفهوم توسط پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، برای توضیح چگونگی انتقال قدرت در جامعه و نحوه حفظ طبقات اجتماعی معرفی شد. بوردیو بر نقش خانواده ها در انتقال سرمایه فرهنگی از طریق قرار گرفتن در معرض فعالیت های فرهنگی بالا مانند موسیقی، هنر، ادبیات و بحث در مورد این موضوعات تاکید کرد.
علاوه بر این، سرمایه فرهنگی با تأثیرگذاری بر موفقیت تحصیلی و تسهیل فرصت‌های شبکه‌ای که منجر به دسترسی به حرفه‌های پردرآمد و نقش‌های معتبر در جامعه می‌شود، نقش مهمی در نظام‌های آموزشی ایفا می‌کند.
مطالعات نشان داده اند که کودکانی که سرمایه فرهنگی را از خانواده خود به ارث می برند، در مدرسه عملکرد بهتری دارند و تأثیر این شکل از سرمایه بر نتایج آموزشی را برجسته می کند.
علاوه بر این، انتقال سرمایه فرهنگی با موفقیت اقتصادی و تحرک اجتماعی همراه بوده است، زیرا افراد با سطوح بالاتر سرمایه فرهنگی در موقعیت بهتری برای کسب موقعیت های برتر در زمینه های مختلف قرار دارند.
سرمایه فرهنگی طیف وسیعی از دانش، رفتار و مهارت هایی را در بر می گیرد که افراد از طریق قرار گرفتن در معرض فعالیت ها و تجربیات فرهنگی به دست می آورند. نقش مهمی در شکل دادن سلسله مراتب اجتماعی، نتایج آموزشی و موفقیت حرفه ای در جامعه ایفا می کند.

 

برخی از راهکارهای توسعه سرمایه فرهنگی در یک جامعه عبارتند از:

1. حفظ سنت ها و میراث: حفظ و بزرگداشت آداب و رسوم، سنت ها، ارزش ها، موسیقی، ادبیات و شیوه های محلی می تواند سرمایه فرهنگی را در یک جامعه غنی کند.

2. مشارکت جامعه: مشارکت ساکنان در فرآیندهای تصمیم گیری مرتبط با سرمایه فرهنگی برای تقویت مشارکت و حمایت از تلاش های توسعه بسیار مهم است.

3.ترویج تنوع فرهنگی: پذیرش تنوع در یک جامعه با شناخت مجموعه ای متنوع از ارزش ها، برگزاری رویدادهایی که میراث محلی را گرامی می دارد، حفظ تاریخ، ارائه محصولات مرتبط فرهنگی، و پرورش محیطی از نظر فرهنگی متنوع می تواند سرمایه فرهنگی را تقویت کند.

4. آموزش و یادگیری: تشویق به یادگیری در مورد فرهنگ ها، تاریخ ها و سنت های مختلف می تواند دانش و درک فرهنگی افراد را گسترش دهد.

5. ایجاد روابط در میان فرهنگ ها: تشویق مشارکت و همکاری بین افراد با پیشینه های مختلف می تواند نوعی سرمایه فرهنگی باشد که درک، همدلی و همکاری را ترویج می کند.

6.شناخت مشارکت های فردی: تصدیق دانش ( بهتر بودن علم از ثروت ) ، تجربیات، مهارت ها و ارزش های منحصر به فردی که افراد به یک جامعه می آورند، می تواند سرمایه فرهنگی را در هر دو سطح فردی و جمعی افزایش دهد.

محمدرضا مقدسی در خاتمه این مطلب آورده است با اقدامات و فعالیت هایی از این دست جوامع می توانند یک محیط فرهنگی غنی را پرورش دهند که تاب آوری، هویت و احساس تعلق ریشه در ارزش ها و سنت های مشترک را تقویت می کند.

 

سرمایه فرهنگی، که شامل میراث فرهنگی، و سرمایه اجتماعی، که شبکه‌ها و روابط اجتماعی را در بر می‌گیرد، برای افزایش تاب‌آوری جامعه و توانایی پاسخ‌دهی، مقاومت و بازیابی از موقعیت‌های نامطلوب ضروری هستند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =