اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مقایسه آسیب شناسی

مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین

خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است نتایج نشان میدهد خانواده با تاب آوری بالا و پایین در زیرمقیاس های شغل و تحصیلات, زمان برای با هم بودن, منابع مالی, ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی و سلامت جسمی روانی تفاوت معناداری وجود دارد
 خانواده در  فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

مقدمه هدف این پژوهش مقایسه آسیب شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین بوده است.

روش روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ ۶۰۰۰ هزار نفر از والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی ساکن در شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ بودند.

حجم نمونه پژوهش ۳۶۱ نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش حاضر مقیاس های فرآیند و محتوای خانواده سامانی و تاب آوری خانواده سیکبی بود.

داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس و کای اسکویر و با استفاده از نرم افزار ۲۳ SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها یافته ها نشان داد که بین دو گروه خانواده با تاب آوری بالا و پایین در زیرمقیاس های شغل و تحصیلات, زمان برای با هم بودن, منابع مالی, ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی و سلامت جسمی روانی تفاوت معناداری وجود دارد.

در نهایت, مهارت مقابله, انسجام و احترام متقابل و باور مذهبی در خانواده با تاب آوری بالا بیش تر از خانواده با تاب آوری پایین می باشد ولی نمرات میانگین زیرمقیاس های تصمیم گیری و حل مسیله و مهارت ارتباطی در خانواده با تاب آوری پایین بیش تر از خانواده با تاب آوری بالا می باشد.

نتیجه گیری الگوی خانواده بدون مشکل در کسب هدف ها, سودمند است و از کنشها به خوبی در سازگاری با موقعیت های جدید استفاده می کنند و در جهت سازماندهی استعدادهای خویش خوب عمل می کنند و افزون بر این, از محتوای خانوادگی سطح بالایی (مثل درآمد و شغل خوب, تحصیلات عالی, مسکن, سلامتی و غیره) برخوردارند.

این گونه خانواده ها به عنوان یک سیستم تاثیر خوبی بر تربیت بچه هایشان در ایجاد و شکل گیری یک رابطه ی خوب, مقابله کردن با موقعیتهای استرس زا, حل کردن مسیله, رضایت از زندگی, تصمیم گیری و غیره دارند.

برعکس, خانواده مشکل دار به لحاظ محتوا و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارند.بدین معنا که مهارت هایی از قبیل مهارت حل مسیله, تصمیم گیری, مقابله, انعطاف پذیری و ارتباطی در این گونه خانواده ها بسیار ضعیف است و از امکانات مناسبی نیز برای زندگی برخوردار نمی باشد. از الگوهای خانوادگی ناسودمند استفاده می کنند و تعاملات آن ها همراه با تنش و رفتارهای مرضی است.

 

 

مقایسه آسیب ‏شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده ‏های با تاب‏ آوری بالا و پایین

 

Image711111111111111 resilienct ir family 1121

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »