معرفی کتاب پزشک تاب آور

0

معرفی کتاب پزشک تاب آور

معرفی کتاب پزشک تاب آور

یکی از مهمترین سوالاتی که یک پزشک می تواند بپرسد این است که من چقدر خوشبختم؟

بسیاری از پزشکان به این دلیل به سمت حرفه پزشکی می روند که می خواهند به دیگران کمک کرده و از درد و رنج آنها بکاهند. بیشتر آنها در پنداره خود، پزشکی را رسالت و وظیفه می بینند نه شغل. واژه Vocation به معنای فراخوان و احضارکردن و ریشه در عبارت vocatio دارد. وقتی فرد به دعوتی پاسخ میدهد، به دنبالش رضایتمندی حاصل می شود و این امر زمانی محقق می شود که فرد از طریق شور و شوقش به کار فراخوان را عملی می کند.

برای بسیاری از پزشکان با وجود کاغذ بازی و مبارزه علیه شرکتهای بیمه و فاصله گرفتن از بیماران در فضایی کامپیوتری، دشوار است تا بتوانند با اهداف و نیات خود برای خدمت رسانی درست ارتباط برقرار کنند.

پزشکانی که دچار فرسودگی شغلی و خستگی مفرط هستند، از بیماران خود کمتر مراقبت میکنند؛ رضایت بیماران آنها کمتر و بیشتر درگیر شکایات و دعاوی مربوط به اقدامات درمانی نادرست میشوند.تاب اوری پزشکان و پیراپزشکان به این مساله مهم اشاره میکند که آنچه خود نداریم را نمیتوانیم به دیگران بدهیم. وقتی سطح انرژی ما پایین باشد، به هیچ رو نمی توان از دیگران به خوبی مراقبت کرد و رمقی برای این کار نمی ماند.

خوشبختی مهم است!!

بیشتر پزشکان سختی های دوره کار آموزی را تحمل می کنند و باور دارند که روزی راضی و خوشبخت خواهند شد آنان از قرار معلوم چنین اعتقادی دارند: ” وقتی موفق باشم، سرانجام می توانم خوشبخت شوم ” خوشبختی موفقیت به بار می آورد.

موفقیت ضرورتا خوشبختی به همراه ندارد. در حقیقت، پزشکان خوشبخت و راضی بهتر از بیماران خود مراقبت می کنند. پزشکان خوشبخت بیماران راضی تری دارند، کمتر در دعاوی مربوط به تخلفات پزشکی می شوند و از طرف بیمارانشان بیشتر پذیرفته میشوند و در شغل خود خوشحال ترند.

 

کتاب حاضر برای کسانی به رشته تحریر در آمده است که برای دستیابی به تعادل و نوعی معیار شادکامی در میان عوامل استرس زا، که به نظر می رسد سال به سال در حال افزایش است، تلاش می کنند.

بسیاری از مباحثی که با شما در میان می گذارم، نتیجه رنج هایی است که به اشتباه برای یافتن خوشبختی  در جاهایی کشیده ام دیدگاه هایی که با شما به اشتراک گذاشته ام، حاصل بررسی هایم درباره تاب آوری و مدیریت استرس است.

فهرست مطالب:

•    فصل ۱: مسئله: شیوع خستگی مفرط و افسردگی

•    فصل ۲: ذهن آگاهی: «پایان رنج کشیدن»

•    فصل ۳: بخشش

•    فصل ۴: روابط و ازدواج در حرفه پزشکی

•    فصل ۵: از بدنتان بیاموزید

•    فصل ۶: کمال گرایی: ویرانگر خوشبختی

•    فصل ۷: چگونه با اشتباهات کنار بیاییم

•    فصل ۸:مهربان باشید

•    فصل ۹: سپاسگزاری

•    فصل ۱۰: کمتر کار کنید تا کارایی داشته باشید

•    فصل ۱۱: کنار آمدن با درد عاطفی: کمک گرفتن برای خود و همکارانتان

•    فصل ۱۲: چهار میثاق ضروری برای تاب آوری

•    فصل ۱۳: سه پرسش تولستوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =