کارگاه تاب آوری اعتیاد مددیاران و مشاوران اعتیاد برگزارشد

تحت تصدی دانشگاه شهید بهشتی

0

کارگاه تخصصی تاب آوری اعتیاد برای مددیاران و مشاوران اعتیاد در مرکز رویش برگزارشد

کارگاه تخصصی تاب آوری اعتیاد در چارچوب دومین دوره تربیت مشاور و مددیار اعتیاد با نظارت دانشگاه شهید بهشتی و توسط موسسه رویش بصورت حضوری و مجازی برگزار و عصر دیروز بکار خود پایان داد .
آموزش مجموعه مهارتهای خاصی موجب میشود که افراد علی رغم اینکه در شرایط نامساعد قرار میگیرند گرفتار و دچار سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد نشوند همچنین مطالعات نشان داده است که بین افراد معتاد با غیر معتاد از لحاط نمره تاب آوری تفاوت معناداری مشاهده شده است .
دکتر محمدرضا مقدسی مدرس و تسهیلگر تاب آوری دومین دوره کشوری تربیت مددیار و مشاور اعتیاد عنوان کرد نظر به اینکه سن اعتیاد بنا بر برخی گزارشات در حال کاهش است و اعتیاد در سنین پایین تر میتواند خسارت و هزینه های فردی و اجتماعی سنگین تری را ببار آورد لذا برگزاری چنین دوره هایی را اهمیت ویژه ای پیدا خواهد کرد .
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشها نشان میدهد هر آن چیزی که موجب توسعه و تقویت تاب آوری باشد میتواند بر اعتیاد پذیری و سومصرف مواد مخدر تاثیر گذاری منفی بشمار آید لذا با تکیه بر همین یافته های روشن پژوهشی آموزش تاب آوری میتواند در جهت پیشگیری از اعتیاد به افراد و خانواده ها کمک برساند یا در مدارس و واحدهای آموزشی در ارتقای سلامت اجتماعی و توسعه تاب آوری موثر واقع شود لذا با اطمینان میتوان گفت برگزاری چنین دوره هایی آموزشی در سطح ملی در بروز رسانی و توانمندسازی و مهارت افزایی فعالان عرصه پیشگیری و یا درمان اعتیاد میتواند موثر باشد .
از آنجا که برخورداری از دانش سلامت پشتوانه اصلی خود مراقبتی است چنین دوره هایی برای افراد عادی و خانواده ها هم در گرفته شده که درحال پذیره نویسی و تکمیل ظرفیت هستند.
دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در خاتمه کارگاه تاب آوری اعتیاد از سلسله  نشست های تخصصی مددیاری و مشاوره اعتیاد بار دیگر عنوان کرد که مبارزه با آسیبهای اجتماعی و اعتیاد جدای از تلاش برای گسترش برابری و عدالت نیست اگرچه این از اهمیت آموزش های فردی و خانوادگی چیزی کم نخواهد کرد .

کارگاه تاب آوری اعتیاد برای مددیار و مشاوران اعتیاد برگزارشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 3 =