کتاب تاب آوری هدفمند

0

کتاب تاب آوری هدفمند (خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر) نوشته جوزف فیکسل با ترجمه سیدعباس ابراهیمی و حسین چیت گران می باشد که توسط نشر سمت منتشر شده است.

کتاب تاب آوری هدفمند برای دانشجویان رشتۀ مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی دروس «مدیریت تحول سازمانی»، «سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها» ترجمه شده است و نیز برای دانشجویان رشتۀ مدیریت بازرگانی  در مقطع کارشناسی در درس «مدیریت استراتژیک» و برای دانشجویان رشتۀ مدیریت عملکرد در سازمان های صنعتی نیز قابل استفاده است.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشتۀ کارآفرینی در دروس «مدیریت کسب و کارهای کوچک»، «فرایندهای کسب و کار» برای دانشجویان رشتۀ مدیریت بازرگانی در دروس «طرح ریزی کسب و کار» و «مدیریت تفکر» و «تحول استراتژیک» از مجموعه دروس «گرایش مدیریت استراتژیک»، «مدیریت استراتژیک پیشرفته» در همۀ گرایش ها و برای دانشجویان رشتۀ مدیریت کسب و کار ترجمه شده است.

به منظور مؤفقیت در مواجهه با آشفتگی، مدیران سازمان ها نیاز دارند که به جای مقاومت در برابر تغییرات، آن ها را پیش بینی می کنند و به استقبال آن ها بروند. مشکل این است که ما به ثبات، به عنوان حالت عادی امور می نگریم.

هنگامی که فاجعه ای نظیرر حمله تروریستی یا زلزله رخ می دهد به طور غریزی دوست داریم که بر مخاطرات غلبه کنیم، به قربانیان کمک کنیم و هر چه زودتر به نقطه تعادل پایدار بازگردیم. اما چرا تلاش برای ثبات بیهوده است؟ بهترین راهبرد برای مواجهه با محیط آشفته، رویارویی با آن، پذیرش تغییر به عنوان روال جدید و بهبود ظرفیت به منظور پاسخگویی سریع و انطباق است.

مطالعۀ کتاب تاب آوری هدفمندعلاوه بر دانشجویان برای مدیران نیز مفید است و به آن ها در حل بحران ها کمک می کند.

 

فهرست مطالب:

بخش اول: تاب آوری به مثابه راهبردی رقابتی

 • فصل 1: استقبال از تغییر
 • فصل 2: از ریسک تا تاب آوری
 • فصل 3: تفکر سیستمی
 • فصل 4: بنگاه تاب آور

بخش دوم: اعمال تاب آوری بنگاه

 • فصل 5: ایجاد ارزش تجاری
 • فصل 6: تاب آوری در مدیریت زنجیرۀ تأمین
 • فصل 7: تاب آوری در مدیریت زیست محیطی
 • فصل 8: تاب آوری سازمانی
 • فصل 9: ابزارهایی برای مدیریت تاب آوری

بخش سوم: طراحی سیستم های تاب آور

 • فصل 10: طراحی برای تاب آوری
 • فصل 11: اتصال به سیستم های گسترده تر
 • فصل 12: نگاه به آینده: از تاب آوری تا پایداری

کتاب تاب آوری هدفمند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =