در باره

سلام
من محمدرضا مقدسی،  موسس ومدیر خانه تاب آوری هستم .

اینجا بنا به علاقه شخصی و با هدف تقویت و ترویج مفهوم تاب آوری دایر شده و شما هم چنانچه در این وادی فعالیت خاصی دارید همراهی کنید .

 میتوانید در محل کار و زندگی خود کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کنید .

با ما تماس بگیرید .

info@resiliency.ir